20


1. Kennismakingsgesprek

Als eerste kennismaking wordt er een vrijblijvend gesprek gevoerd. Dit kan zowel op ons bureau als bij jullie thuis. Tijdens dit algemene gesprek leren we elkaar kennen, leg ik mijn werkwijze uit en kijken we of we kunnen samenwerken aan jullie droomproject.

2. Gesprek

Indien jullie beslissen om samen te werken komen we opnieuw samen en worden jullie wensen aan mij overgemaakt zodat ik hiermee aan de slag kan.

3. Voorontwerpen

De eerste maal wordt er onderzocht wat de mogelijkheden van het te realiseren gebouw zijn. Hiervoor wordt er rekening gehouden met jullie wensen, met het terrein en met het budget. Er zullen enkele schetsontwerpen (voornamelijk plannetjes) voorgesteld worden samen met een raming. Jullie nemen de voorstellen mee en bestuderen ze thuis.

Bij de volgende afspraak worden eventuele bemerkingen gegeven en werken we het gekozen plan (of een combinatie) ervan verder uit. De volgende voorontwerpen worden steeds gedetailleerder uitgewerkt met eventueel enkele varianten en de raming wordt bij deze wijzigingen aangepast. In de loop van de voorontwerp-fase wordt het gebouw ook 3-dimensioneel opgebouw en getoond zodat jullie een juist beeld krijgen van jullie project. Er worden zoveel voorontwerpen gemaakt tot de bouwheer tevreden is.

» Download 'Voorbeeldraming'

4. Bouwaanvraag

Wanneer het voorontwerp definitief is, maken we het dossier voor de bouwaanvraag klaar. De bouwheer moet deze aanvraag enkel ondertekenen en wij doen al het nodige om de aanvraag in te dienen.

5. Uitvoering

Na goedkeuring van de bouwaanvraag worden er lastenboeken opgemaakt. Deze lastenboeken worden gebruikt om offertes aan te vragen. Wij bekijken een werf als een totaalproject dat gerealiseerd wordt door het samenwerken van alle betrokken partijen als bouwpartners. De bouwheer vraagt bij voorkeur de offertes aan (hij krijgt ter ondersteuning een lijst met aannemers). Wanneer de offertes klaar zijn, worden ze door ons vergeleken. Wij doen een voorstel maar de bouwheer moet dit niet volgen. Na de toewijziging van de offerte wordt er een contract opgemaakt tussen de aannemer en de bouwheer.

Voor de werken winddicht gebeurt deze ondertekening steeds in onze praktijk (voor de afwerking kan dit ook). Wij doen ook een controle van eventuele gespecialiseerde studies indien deze vereist zijn. Hiervoor kunnen we samenwerken met een ingenieursbureau wat jullie kennen of stellen wij enkele bekwame bureau’s voor. Voor de veiligheidscoördinatie en de verslaggeving van de EPB geldt hetzelfde principe. Wanneer de aannemer de werken aanvat, doen we de controle op de werken. De lijst met minimale aanwezigheden vinden jullie op deze link met minimale aanwezigheden op de werf. De controle op de werken wordt in een werfverslag vastgelegd.

Vermits er soms belangrijke beslissingen op de werf worden genomen is het raadzaam dat de bouwheer deze vergaderingen af en toe ook bijwoont. Indien er problemen of vragen zijn, proberen we steeds zo spoedig mogelijk naar de werf te komen, dit kan zowel op vraag van de bouwheer als van de aannemer. Wanneer de werken vorderen, zal de aannemer een tussentijdse faktuur opstellen. Het is onze taak om deze tussentijdse faktuur na te kijken. Deze werkwijze geldt ook voor de eindafrekening. Op het einde van de werken wordt er een voorlopige oplevering gehouden. Dit is een belangrijk moment omdat dan de 10-jarige verantwoordelijkheid van de aannemer en de architect begint. Na 1 jaar wordt er een definitieve oplevering gedaan. Bij beide opleveringen staat de architect de bouwheer bij.

» Download 'Minimale aanwezigheden op werf'

6. veiligheidscoördinatie en EPB-verslaggeving

Alhoewel wij zowel de getuigschriften voor veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever bezitten, worden deze diensten niet door ons uitgevoerd. Deze beide beroepen vergen een specifieke kennis en verantwoordelijkheid die we liever uitbesteden aan gespecialiseerde personen zodat jullie hier ook best over geïnformeerd zijn.